Politikerna sitter fint på Almedalsveckan. Politikerna sitter fint på Almedalsveckan.

SVT väljer Gunnfjaun stolar och marmorbord i morgonsändningarna
från Almedalen.