Vad är en gotlands furu ?

Tallen växer långsamt på Gotland och avverkas oftas efter 150-200 År.
Den blir tätvuxen. Begränsad vattenupptagning
Motståndskraftig mot träförstörande svamper och insekter
Hög hårdhet
Hög hållfasthet mot mekanisk nötning
Hög hållfasthet mot bestående intryck
Hög hartshalt, särskilt pinosylvin
densitet 732 Kg/M3

Kommentera Vad är en gotlands furu ?

3 + 3 =